Prova bågarna online

Börja här - ladda upp en bild

Ladda upp din egen bild och prova. Du kan välja en bild från din dator eller ta en ny bild med hjälp av din mobil.

Här kan du ladda upp din egen bild.
Bilden bör vara i porträttformat, tagen rakt framifrån och bildformatet jpg eller png och maximalt 10 MB i storlek.

Ladda upp bild

Justera bild och markera pupiller

Ange avstånd mellan dina pupiller

Försök att vara så noga som möjligt. Markera pupillen med mitten av krysset. Det är viktigt för att glasögonen ska få rätt skala på ditt ansikte.
Ljusstyrka
-
+
Zoom
-
+
Spara och gå vidare

Det är viktigt med rätt pupillavstånd för att glasögonen ska få rätt skala på ditt ansikte.62 mm är normalt pupillavstånd. Vet du att du har ett smalt ansikte välj 60 mm och har du ett brett ansikte välj 64 mm.-
+


Gå vidare